Хедж фондовете и фондовете за дялово участие действащи на теротирията на Европейския съюз ще бъдат обект на по-строг контрол, ако идват извън границите на Съюза. Това решиха финансовите министри на ЕС на заседание в Люксембург днес.

Базираната в Париж Европейска агенция за ценни книжа и пазари получава правото да въведе т.нар. паспортна система за фондовите мениджъри извън ЕС. Паспортът, под формата на еднократна регистрация, ще дава възможност на мениджърите да инвестират в Европа, в замяна на предоставяне на прозрачност за присъствието на фонда.

За пръв път можем да кажем, че този сектор е под контрол, каза шведският финансов министър Андерс Борг, цитиран от Bloomberg. След като по-рано беше критикувал европейските планове за регулация на хедж фондовете, финансовият министър на САЩ Тимъти Гайтнър наскоро се съгласи, че паспортната система „не е дискриминационна“.

Финалната версия на закона ще бъде изготвена в европейския парламент и Европейската комисия с посредничеството на Белгия, която сега е ротационен председател на ЕС. Финансовите министри на ЕС дадоха права на Европейската агенция за ценни книжа и пазари /ESMA/ да спира дейността на хедж фондове, които застрашават финансовата система. Ще има и ограничения върху размера на бонусите и върху използването на дълга.

Постигнатото днес споразумение означава, че е бил намерен компромис между позициите на Франция и Великобритания по въпроса. Островът е по принцип против стремежа за концентрация на повече правомощия на европейско ниво. Днес говорител на британското правителство заяви, че страната е против разискваната от Франция и Германия промяна на Лисабонския договор, предвиждаща прехвърляне на национални правомощия към центъра.