Хидроизомат АД продаде дяловото си участие в размер на 50% от капитала на Алпексперт груп ООД, стана ясно от съобщение, публикувано в сайта X3 News.

Сделката е мотивирана от желанието на дружеството да концентрира дейностите, свързани с проектиране и изпълнение на топлоизолационни системи в контролираното изцяло дъщерно дружество "Хидроизомат инженеринг" ЕООД, допълват от компанията.

В средата на март тази година Индустриален ходлинг Доверие АД прехвърли дела си в Хидоризомат на Доверие Обединен холдинг АД. Така делът на Доверие обединен холдинг АД в производителя на изолационни материали се е увеличил до 7%.

Хидроизомат АД направи вторично публично предлагане на акциите си в края на миналата година. Според прогнозите в проспекта на дружеството, печалбата му за тази година ще бъде над 440 хил. лв. За следващата година прогнозите са положителният финансов резултат да се увеличи с около 35%, а през 2009 г. с още 25%.

До момента книжата на Хидроизомат АД губят 3.14% от стойността си до средна цена от 8.64 лв.