На проведено общо събрание на акционерите на Неохим е взето решение за избиране на Химимпорт груп ЕАД за нов член на Съвета на директорите на дружеството, стана ясно от съобщение на Неохим в сайта на БФБ-София.

Химимпорт Груп ЕАД притежава 2.38% от капитала на димитровградското дружество.

Днес акциите на Неохим се понижиха с 3.85% до средна цена от 75 лв.