Най-евтиният хляб и алкохол на стария континент се продава в България. Страната ни е на трето място по евтини цигари в пределите на Европейския съюз. Това показват данните на Евростат.

 

Проследявайки цената на стандартна потребителска кошница с храни и напитки Евростат посочва, че през 2012 година най-ниски са били цените на храните и напитките в Полша. Там основните продукти са стрували 61% от средното ниво за Европейския съюз. Румъния е втора по ниски цени с равнище от 67%, следвана плътно от България, която е на трето място по евтини храни и напитки с цени, възлизащи на 68% от средноевропейското равнище.

 

Дания е страната с най-скъпи храни и безалкохолни напитки, показва ценовият мониторинг на Евростат за миналата година. Там кошницата основни продукти е струвала 143% от средното ниво за всичките 27 страни от Европейския съюз. По-високи от средното са още цените в Швеция (124%), Австрия (120%), Финландия (119%) и Ирландия (118%).

 

Евростат отчита, че най-евтин е хлябът в България, като цената на насъщния тук е 57% от средната за Европа. Страната ни е на първо място и по евтин алкохол в Европейския съюз. Данните показват, че цените тук са 67% от средноевропейските. Най-скъпи са алкохолните напитки във Финландия, където цената е 175% от средното за Европа, Ирландия и Швеция. Във Великобритания алкохолните напитки струват 143% повече от средното за Европа ниво.

 

България е в челната тройка и по ниски цени на тютюневите изделия. Преди нас са само Унгария, където цените са 52% от средните за Европа и Литва, където цените са 555 от средните. Според Евростат у нас цигарите струват 57% от средната цена за страните от Европейския съюз.

 

Най-скъп е тютюнът в Ирландия, където кутия цигари струва 199% от средноевропейските цени, във Великобритания, Швеция и Франция.