Хлебопроизводители представиха изготвените проекти на предложения за стандарти на три вида хляб – бял, типов и „Добруджа” пред заместник- министъра на земеделието Цветан Димитров. Това съобщават от ресорното ведомство.

От бранша са заявили, че подкрепят въвеждането на българския държавен стандарт /БДС/ за хляба. Важно според хлебопроизводителите е всички участници в производствената и преработвателната верига да гарантират за качеството на суровината необходима за производството на хляб по стандарта.

Ще се работи за изготвянето на консенсусен вариант, като за участие по неговото разработване ще бъдат поканени научни специалисти и технолози, е гарантирал зам.-министър Димитров.  

По изготвянето на стандартите за хляба предстои сформиране на работна група, на която ще бъдат поканени за участие всички заинтересовани страни.

Хлебопроизводителите са на мнение, че не очакват поскъпване на хляба. Според председателя на браншовата камара Николай Тапаров по-високите цени на газа и тока ще бъдат компенсирани от вътрешните резерви на производителите.