По предварителни данни очакваната печалба за 2007 г. на Холдинг Пътища АД ще бъде в размер на 51 млн.лв., от които около 30 млн. лв. ще бъдат разпределени като безплатни акции на акционерите на дружеството след вземане на съответните решения на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, стана ясно от съобщение, публиккувано в сайта на БФБ-София.

Очакваният обем на консолидираните приходи за Холдин Пътища АД ще бъде в размер на 160 млн. лв. като консолидираните счетоводни отчети ще бъдат изготвени май – юни 2008 г.

През 2008 г. в структурата на Холдинг Пътища АД ще бъдат направени инвестиции в размер на 30 млн. лв.

През следващата година Холдинг Пътища АД има намерения да навлезе и в Полша.

Холдинга води преговори за закупуване на две дружества в България.

За днес бе насрочено общото събрание на холдинга, на което акционерите трубваше да решат за сплит на акциите от 25 към 1.