1.1 млн. лв. ще получи Холдинг Пътища АД от продажбата на свое дъщерно дружество, специализирано в охранителната дейност.

Информацията за сделката е публикувана на уебсайта на холдинга. От там става ясно, че обект на покупко-продажбата е ПСТ-Роси ЕООД, а купувач е АПАС 2002 ЕООД, който ще придобие контрол над 100% от капитала на охранителната фирма.

"Причина за взетото решение е, че дружеството е с предмет на дейност охрана на физически и юридически лица, а с оглед икономическата конюнктура в страната, Холдинг Пътища АД се стреми да концентрира ресурсите си върху основния си предмет на дейност", се посочва в информацията.

В днешната сесия книжата на холдинга губят 8.77% от стойността си до 0.655 лв. средно за лот при изтъргуван обем от 5 220 ценни книги.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!