От Холдинг Пътища АД съобщиха, че са сключили договор за кредит с най-голямата швейцарска банка - UBS AG. Средствата ще бъдат използвани за закупуването на дълготраен материален актив– aсфалтова база Global 160 Quick.

През юли миналата година Холдинг Пътища АД тегли кредит също за закупуване на дълготрайна техника - на асфалтосмесители.

Холдинг Пътища АД реализира печалба за 2007 г. в размер на 18.1 млн. лв. Общите приходи от дейността са 149.26 млн. лв.

Днес акциите на дружеството поевтиняха с 1.85% до 858.57 лв., като по позицията се прехвърлиха 293 лота.