От утре /11 август/ Холдинг Света София започва обратно изкупуване на 148 216 акции, което представлява 3% от капитала на дружеството, съобщиха от компанията. Обратното изкупуване ще стане чрез ИП  БенчМарк Финанс.

Изкупуването на акции е в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 2 юни 2009г. и решение на управителния съвет на холдинга от 7 август 2009 г.