Приходите от нощувки през март са 35 млн. лв., което е с 8.8 на сто повече в сравнение с март 2015 година, съобщи НСИ. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 9.6 на сто, така и от български - с 8.1 на сто.

През март в страната са работили 1919 хотели, мотел, къмпинги и и хижи с над 10 легла. Броят на стаите в тях е 56.8 хиляди, а на леглата - 115.8 хиляди. В сравнение с март 2015 г. общият брой на местата за настаняване, които са работили през март е намалял с 3.2 на сто, докато леглата в тях се увеличават с 2.4 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март, е 742.2 хил., или с 11.4 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 16.3 на сто) има във високо категорийните хотели - с 4 и 5 звезди. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2016 г. е 21.7 на сто. Най-висока тя е в хотелите с 4 и 5 звезди - 31.9 на сто.