HSBC Holdings, най-голямата банка в Европа заявиха, че през първите три месеца на 2009 г. ще отчетат силно покачване на оперативната печалба спрямо същия период на 2008 г. в резултат на по-високите печалби си от оценката на задълженията на банката.

HSBC не даде точни данни за общия размер на заделените средства за покриване на лоши дългове, но от компанията заявиха, че средствата са повече от същия период на миналата година.

През 2008 г. загубите на финансовата група достигнаха 24.94 млрд. долара, като 15.35 млрд. долара бяха в баланса на HSBC Finance в САЩ. Reuters