Основен проблем за запрашаването на въздуха е опесъчаването на улиците през зимата. Това обясни министърът на околната среда Нона Караджова по време на семинар в Разлог за развитието на Оперативна програма "Околна среда".

Тя обясни, че тази обработка на снега, съчетана със строителните проблеми, са основни предпоставки за замърсяване на въздуха. Караджова даде за пример редица европейски страни, в които се ползват специални полимерни смеси за разтопяването на снега. По думите й те не са по-скъпи и ако се направи цялостен баланс на разходите, ще се окаже дори по-ефективно.

Още няма готови планове на общините за намаляване на замърсяването на въздуха, каза още министър Караджова. Голяма част от общините в началото на януари са привлекли консултанти, с които да разработват такива програми. Затова се очаква в кратки срокове да го направят, обясни още министърът.

До средата на следващата година има амбицията да се усвоят 95% от  средствата по ОПОС, обясни още Нона Караджова. Тя уточни, че това може и да не стане, но такава е целта на министерството.

По темата с началото на изготвянето на устройствения план на НП Пирин, Караджова припомни, че той е защитен по 3 различни програми – НАТУРА 2000, опазват се както местообитания, така и видове птици. Той е включен в списъка на обекти на световното културно наследство. Караджова уточни, че планът за управление ще бъде изготвен спрямо всички изисквания. Тя заяви още, че според нея в Пирин трябва да се развие СПА и еко туризмът и да се рекламира на регионално и национално ниво.