Според Световната здравна организация Европейският регион е с най-тежкото пиене в света, а съответно и с най-голям дял от всички заболявания и преждевременна смърт от алкохол.

 

Това сочат най-последните данни от проучване на СЗО за консумацията на алкохол в световен мащаб, отнасящи се за периода 2005-2006 г. и публикувани на сайта на организацията.

Консумацията на алкохол в изследваните 48 европейски страни е различна в зависимост от религиозната принадлежност, ролята на половете и културните норми, но се движи средно в рамките на 9.24 литра чист алкохол на година.

Най-високи нива на потребление са регистрирани в Естония - над 16 литра чист алкохол годишно на човек. Следват Чехия, Ирландия, Франция - с консумации между 14 и 15 литра годишно на човек. Британците, които са смятани за едни от най-големите пияници в света, изпиват по около 13 литра чист алкохол годишно. В дъното на тази класация са страни като Таджикистан и Турция, където са регистрирани около 2 литра чист алкохол годишно на човек.

В тази своеобразна класация България се нарежда на 30-то място по употреба на алкохол. В специалния преслист за България в сайта на СЗО е констатирано, че при 7.7 млн. население, от което 86 на сто е над 15 години, се консумира 12.4 литра алкохол на човек годишно. Близо 45 на сто от българите консумират чист алкохол, 22 на сто - вино и 32 на сто - бира. Данните на СЗО сочат, че близо една трета от българите въобще не консумират алкохол, а около 17 на сто употребяват по 50-60 грама алкохол през седмицата.

На основата на тези данни СЗО е разделило европейския регион на три зони - Eur-A, Eur-B и Eur-C. Eur-A обхваща 27 страни с най-ниска смъртност вследствие употребата на алкохол. Eur-B обхваща 17 страни с ниска смъртност от употреба на алкохол, където се намират България, Полша, Румъния, Словакия, Македония, Турция и др. Eur-C обхваща 9 страни с висока смъртност от употреба на алкохол, включващи Руската федерация и страните от бившия СССР.