Кметът на община Септември ще трябва да плати глоба от 61 хил. лв. заради нередност по възлагане на обществена поръчка. По този начин градоначалникът се превръща в поредният местен управник, санкциониран от Комисията за защита на конкуренцията през последните седмици.

Антимонополистите са засекли нарушение по договора с фирма Стройкомерс ООД, сключен след конкурс за реконструкцията на водопроводната в село Карабунар. Класирането на участниците в конкурса е било обжалвано от конкурент на спечелилата търга фирма - Понсстройинженеринг  ЕАД. Въпреки, че нейното искане не е уважено от КЗК, срещу кмета на Септември е образувано производство в КЗК, тъй като съгласно новата разпоредба на член 120 - б от Закона за обществените поръчки, жалба срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

DarikFinance.bg припомня, че глоби за същото нарушение вече бяха наложени на пловдивското Общинско предприятие „Градини и паркове” / 17 хил. лв./, както и на кмета на Ракитово, който „олекна” с 83 хил. лв.