Председателят на Надзорния съвет на СИБанк Цветелина Бориславова не изключи възможността финансовата институция да бъде отписана от регистъра на публичните дружества и Българската фондова борса. В края на септември белгийската KBC придоби 75% от капитала на СИБанк за сумата от 295 млн. евро,

На 22 ноември KBC получи одобрение от БНБ за придобиване на мажоритарен дял в СИБанк, а на 15 ноември получи одобрение и от Комисията за защита на конкуренцията. Така KBC притежава 75% от СИБанк, Цветелина Бориславова запазва 22.3% и остава партньор на KBC в банковия бизнес в България.

Амбициите на белгийската компания обаче са за придобиване на 100% от капитала на банката. В отговор на журналистически въпрос Цветелина Бориславова каза, че при това положение е логично някога във времето СИБанк да бъде делистната от Фондовата борса. Бориславова не уточни, кога може да стане това, но не изключи тази вероятност.

Пак днес KBC Group и СИБанк анонсираха, че ще бъде въведен модел на банково застраховане. „През следващите месеци KBC и мениджмънтът на СИБанк ще преразгледат и доразвият стратегията, като се фокусират върху оптимизирането на клоновата мрежа, ще въведат банковото застраховане съвместно със ЗПАД ДЗИ, придобита от KBC по-рано тази година”, съобщи още Цветелина Бориславова.