IBM планира да съкрати 5 000 работници, a голяма част от работата ще бъде прехвърлена в Индия. Част от работниците се съкращават, защото потребителите са прекратили договорите, а друга част, защото компанията е автоматизирала част от работата.

През януари компанията съкрати 4 600 души, включително от софтуерния отдел и от отдел продажби. Към края на миналата година служителите на компанията наброяват близо 400 хил. IBM е предложила на работниците си, ако желаят да се преместят в развиващите се пазари и да кандидатстват за работа там. IBM предпочита да премести работната сила в страни, където работната ръка е по-евтина. Reuters