Бургаският Окръжен Съд вписа увеличение на капитала на Кораборемонтен завод Порт Бургас АД от 135 440 лева на 500 хил. лева. Това съобщиха от Българска фондова борса.

Всички 364 560 броя акции от увеличението с номинална стойност 1 лев са записани от Индустриален холдинг България АД.

След увеличението на капитала, холдингът притежава 97.76% от капитала на дъщерното си дружество КРЗ Порт Бургас АД.

През 2005 г. КРЗ Порт Бъргас АД е регистрирано като пристанищен оператор. Дружеството извършва обработка на генерални товари, включително товаро-разтоварна дейност, митническа обработка и складове под митнически контрол.