Кампания „Рационално за кризата” стартира НДСВ. Чрез нея жълтата партия ще дава съвети на хората какво трябва и какво не трябва да се прави по време на финансова криза. По време на кампанията активисти на НДСВ ще раздават икономически компаси, направени от хартия и брошура, съдържаща възможните решения за всеки човек.

Този интересен кръг, който се нарича „Либерален икономически компас”, е разделен на 12 сектора, което съответства на броя на часовете на циферблата или на броя на месеците в годината. В тези 12 сектора са изписани имената на 12 основни икономически показателя, които според нас в най-голяма степен тази година трябва да бъдат следени, каза министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, който представи кампанията.

На 1 часа – икономически растеж; на 3 часа – приходи от международен туризъм; 4 часа – ръст на износа; 5 часа – чуждестранни инвестиции; 7 часа – инфлация. Отзад сме написали, ако червените стойности са повече от шест, значи икономиката е в голяма криза, обясни Василев.

Той допълни, че на обратната страна има призиви на НДСВ: спестявай; не харчи неразумно; подкрепи българските производители – избери родни стоки и услуги; не вземай непосилни банкови кредити; инвестирай в образование и преквалификация, търси нови идеи и вярвай в себе си.