Вестник Дневник

"Шест кандидата се състезават за ремонта на пътя София- Пирдоп"

Васил Божков участва с две различни оферти чрез "Холдинг Пътища и Пътни строежи - Пловдив, в търга за ремонт на пътя София - Пирдоп, който се финансира по проект на Световната банка. Общо шест фирми участват в наддаването. Другият български участник е ГБС-Инфраструктурно строителство. Най-ниската оферта е на сдружение ПАМ - 2009 - близо 30 млн. лв. В него влизат компаниите Пътстрой 92, в която мажоритарен собственик е Цоло Вутов, и Автомагистрали Хемус - 92. При съобщаването на цената представителите на останалите участници в търга са се засмели, разказаха присъствали.

Офертата е с близо 22 млн. лв. по-ниска от най-високата предложена цена, която е на Щрабаг. Австрийците обаче дават 7.5% отстъпка, в случай че спечелят. Другият чужд участник също е от австрийска компания - Алпине бау.

"Енергийният холдинг отчете печалба"

Български енергиен холдинг (БЕХ) отчете печалба преди данъчно облагане от 154 млн. лв. за 2008 г., сочат предварителните финансови резултати. Холдингът беше създаден през лятото на миналата година и обединява мини Марица-изток, ТЕЦ Марица-изток 2, АЕЦ Козлодуй, НЕК, Електроенергиен системен оператор (EСО), Булгаргаз, Булгартрансгаз и Булгартел.

БЕХ планира увеличение на печалбата през тази година до 471 млн. лв., а приходите ще нараснат с 292 млн. лв. до 5.9 млрд. лв. Планираме да приемем петгодишен бизнес план на холдинга, съобщи изпълнителният директор Галина Тошева. Резултатите за 2008 г. се дължат основно на увеличените приходи от продажби на електроенергия след поскъпването й и нарасналите приходи на НЕК, ТЕЦ Марица-изток 2 и АЕЦ Козлодуй от свободния пазар.

"Калин Христов, съветник на управителя на БНБ: Нужно е време банките да понижат лихвите въпреки нарасналата ликвидност"

Наличието на ликвидност не значи, че търговските банки ще я използват за отпускане на кредити, тъй като кредитирането е въпрос на това как те виждат перспективите и развитието на икономиката. Тъй като и в глобален мащаб и в България се чувства тази несигурност какво ще се случи до края на годината, банките са по-предпазливи в отпускането на кредити за фирми или домакинствата. Така че отново по-високата ликвидност вероятно ще доведе до по-лесен достъп до кредит в рамките на годината, но не трябва да се търси веднага този ефект, казва интервюираният.

Вестник Пари

"Договор без посредници може да свали цената на газа"

Трябва да се поучим от всички негативи на сегашните условия, казва Димитър Гогов, изпълнителен директор на Булгаргаз.  Готови сме да ползваме осредняване на базовите стойности, по които се изчисляват цените за последните 10 години. Нашите колеги работят по различни варианти и имаме поне две или три предложения, които да направим на Газпром. Всичко, което се случва през последните месеци, говори, че цената ще падне надолу.

Вестник 24 часа

"ЕС обеща да пусне парите за "Люлин"

Еврокомисията е готова да започне процедура за размразяване на парите за строеж на автомагистралата през март, ако София й предостави гаранции, че отклоняването на средства ще спре. Става дума за 144 млн. евро за строителство на автомагистралата и техническа помощ за още 3 пътни проекта, замразени преди една година заради скандалите в пътния фонд.

Вестник Сега

"Част от парите за регионално развитие до 2013 г. свършиха"

Евромилионите по оперативна програма "Регионално развитие" - 1.36 млрд. евро, няма да стигнат за всички проекти. В ресорното министерство вече са отворили 16 схеми, по които се отпускат безвъзмездни средства за ремонти на пътища, саниране на училища, болници, за насърчаване на туризма, реставриране на културни паметници и и т.н. По някои от схемите вече са постъпили толкова много качествени проекти, че общата им стойност превишава предвидените до 2013 г. средства.

Ресурсът за ремонт на общински пътища например - 125 млн. лв, свърши още миналата есен. Голяма конкуренция има и на между общини, фондации и сдружения, които искат да инвестират в училища, читалища, библиотеки и др. - от над 300 внесени проекта вече са одобрени 101 за над 427 млн. лева, което е много над предвидения бюджет от 245.26 млн. лв.