Дневник

„Новият бизнес сезон започна с намаление на лихви по кредити”

Новият активен бизнес сезон в банковия сектор започна с намаление на лихви по кредити. Една от банките от топ пет - Пощенска банка, обяви, че от началото на септември понижава лихвените нива за новоотпусканите жилищни кредити. Лихвата в евро вече е 8.70%, а по левовите заеми - 10.95%. Жилищният кредит може да бъде използван за покупка, ремонт и подобрения, за строеж и довършване на жилищни имоти. За изминалите два-три месеца това е четвърта оферта от банка с по-ниски лихви по кредити. През август Райфайзенбанк намали с 0.50% на годишна база лихвения процент за потребителски необезпечени кредити на физически лица в левове, а през юли свали лихвите по всички кредити на граждани в щатски долари с 0.55% годишно. В началото на август от МКБ Юнионбанк обявиха намаление с 1 процентен пункт на лихвите по ипотечни кредити, като тази за заем в евро е 7.95%, а за левове - 9.05%. Банката облекчи тогава и условията по ипотечния кредит за финансиране на текущи нужди - лихвата в евро беше понижена до 9.05%, а в левове до 11.05%. През юни Банка ДСК предложи отстъпка до 0.5 процентни пункта от лихвата по жилищни и ипотечни кредити. Допитване на "Дневник" установи, че още три банки подготвят есенни промоции по свои кредитни продукти с по-изгодни лихвени условия.

„Анализатори: Ефектите от изкупуване на собствени акции са спорни”

Обратното изкупуване на акции може да бъде за публичните компании нож с две остриета - така най-общо анализатори коментираха предимствата и недостатъците при изкупуването на собствени книжа. В момента няколко компании имат подобни програми, а от "Монбат" съобщиха, че са изкупили досега близо 1 млн. свои акции. Сред другите компании са "Стара планина холд" и някои от нейните дъщерни дружества, макар последните още да не са започнали процедура. "Когато дадена компания има ликвидни средства и същевременно няма достатъчно рентабилни проекти, в които да инвестира, обратното изкупуване на собствени акции е разумно решение", коментира инвестиционният консултант Георги Български. Според него, от една страна, този подход дава сигнал на инвеститорите, че мениджмънтът на компанията е уверен в позитивното й развитие, а, от друга страна, е важно да има рационално обяснение защо компанията се въздържа от развитие чрез придобивания по време на криза, когато цели компании и активи се предлагат на значително по-атрактивни цени.

„Енергетиката и имотите остават в полезрението на инвеститорите”

Енергетиката и в частност възобновяемите енергийни източници, инфраструктурата и т.нар. потиснати активи (distressed assets - изградени, но трудни за продажба) при недвижимите имоти остават най-атрактивните сектори за инвеститорите в момента. Допълнително силна активност се наблюдава и в областта на преструктуриранията. Това посочи Анна Ризова-Клег, управляващ партньор на офиса на водещата в света правна огранизация DLA Piper в България на пресконференция в сряда, на която беше обявено че кантората си търси партньор. Сред секторите, в които офисът се фокусира в момента, са енергетиката, финансиранията на проекти, различни форми на преструктурирания. "Това са тенденциите, които налага пазарът у нас", каза още тя. По думите й, макар и все още преодоляващ предизвикателствата на новите икономически условия, секторът на недвижимите имоти продължава да бъде част от основните направления, в които офисът развива практика в момента.

Монитор

„Кризата охлажда трайно ентусиазма на чуждите инвеститори”

Глобалната финансова криза и най-вече силно ограниченият достъп до ресурс ще оказват трайно влияние върху инвестиционните намерения на чуждите компании, свързани с нашата страна. Според официалните правителствени прогнози, заложени в средносрочната фискална рамка, преките чужди инвестиции в България през следващите четири години ще се движат в рамките на 3,3-3,5 млрд. евро. Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП) те ще представляват около 9 на сто, показват сметките на експертите във финансовото министерство. За сравнение в периода на икономически бум, когато финансовият ресурс беше в изобилие, преките чужди инвестиции бяха 8,5 млрд. евро за 2007 г. и 6 млрд. евро за 2008 г. "Световната криза ще се отрази негативно върху потоците по финансовата сметка, които успява да привлече икономиката на България", очакват хората на вицепремиера Симеон Дянков. Те допускат още, че в края на 2009 г. преките капиталовложения на чужди компании у нас няма да надхвърлят 3 млрд. евро. Финансовите спецове на Дянков обаче обясняват, че въпреки тази негативна тенденция, забавянето на икономическата активност ще има и положителен резултат върху държавните сметки. Той ще е свързан със значително намаляване на дефицита по текущата сметка. В края на 2009 г. той ще се свие от 25 на 11 на сто от БВП, а през 2013 г. ще бъде в рамките на 7% от БВП.

„Сривът в туризма се размина”

До 15% ще е спадът в приходите от туризъм за летния сезон. Това прогнозира Донка Соколова, председател на Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА), като поясни, че предположението й се базира на вече финансово приключени месеци за фирмите, с които тя работи. Поради кризата много от плащанията са забавени и това създава впечатление за по-сериозен срив в приходите. Огромният проблем на бранша е, че макар входящият туризъм да е експортен продукт, предишното правителство не отпусна нито лев от обещаните 500 млн. лв. за подкрепа на родния износ, недоволстват от туристическите агенции. И тъй като банките не отпускат или много трудно отпускат оборотни кредити, междуфирмената задлъжнялост в сектора може да продължи да се увеличава до няколко месеца след приключване на сезона, коментира още Донка Соколова.

„Проверяват сделката за Пловдивския панаир”

Работна група към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) се заема със "завземането" на Международен панаир Пловдив от бизнесмена Георги Гергов. Това съобщи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Близкият до БСП туристически бос Гергов е мажоритарен собственик в дружеството чрез свързани фирми с дял от почти 51%, въпреки че панаирът е в забранителния списък за приватизация и парламентът не е давал санкция за промяна на това положение. "Това е една от работните ни площадки в министерството. Изключително важно е да се изясни точно какво и защо е ставало", каза Трайков и допълни: "Това е една от най-странните сделки през последните години. В момента държавата няма мажоритарно участие и дружеството дори отказва да дава информация, която им се изисква от министерството."

„АП чака 880 млн. лв. от продажби на ключови фирми”

Приходите на Агенцията за приватизация (АП) за 2009 г. и 2010 г. биха могли да достигнат 880 милиона лева, ако бъдат приватизирани "Булгартабак холдинг", "Топлофикация-София", ВМЗ-Сопот, "Кинтекс" и миноритарните пакети на държавата в електроразпределителните дружества. Това бе посочено при представянето на отчета на АП пред членовете на парламентарната Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм вчера . За първата половина на 2009 г. приходите на АП са 17 600 000 лева. Ръководството на агенцията посочи, че ниският резултат е свързан с финансовата криза и липсата на инвеститорски интерес.

Стандарт

„Европарите - спасителен пояс за фирмите”

Парите от еврофондовете, а не затягането на коланите, ще са спасителният пояс за икономиката ни в кризата. Това е мнението на бизнесмени - финалисти в конкурса "Мениджър на годината". Те, заедно с журналистите, присъстващи на церемонията за обявяване на финалистите, отговориха на анкета за кризата. Над 60% от мениджърите са на мнение, че първите признаци за стабилизиране на икономиката ще са налице най-рано след година. Близо 78% от финалистите смятат, че високите лихви по кредитите затрудняват бизнеса и трябва да се намалят. На същото мнение бяха и преобладаващата част от журналистите. Разминаване имаше само в отговорите на въпроса трябва ли да се намалят данъците. Против такава мярка, която ще създаде проблеми на бюджета, се обявиха 58% от бизнесмените и само 25 на сто от журналистите.

„БДЖ гони 2000 души, плашат със стачки”

БДЖ съкращава 2000 души до края на годината. Това обяви държавната компания като антикризисен план. Директорът на БДЖ го представи вчера пред ръководствата на трите си дъщерни дружества - "БДЖ - Товарни превози" , "БДЖ - Пътнически превози" , "БДЖ - Тягов подвижен състав (локомотиви)" и синдикатите. Отчетеният спад от 37,5% в товарните превози и намалението със 7,5% при превозените пътници за първото полугодие на 2009 г. е довел до загуба от 22,368 млн. лв. Така от 1 октомври ще бъдат освободени 1330 служители, а от 12 декември още 670.

24 часа

„Обсъждат данъци за бедни и богати”

Работна група във финансите проучва ефектите от евентуална замяна на плоския данък с по-висок, но само за богатите. Във фискалната рамка е записано: “Ще се проучат практики за диференцирано облагане на доходи над определена сума и имущество над определена стойност с оглед увеличаване на приноса на лица с доходи и имущество, значително над средните за страната”. При нейното приемане от кабинета финансовият министър Симеон Дянков се зарече през 2010 г. да не променя преките данъци. Дянков е в Брюксел и не бе открит за коментар.

„Държавата продава дела си в енергото”

Държавата да продаде през следващата година миноритарните си пакети от 33% в енергийните дружества, предлагат от Агенцията за приватизация. От там вчера представиха пред икономическата комисия на парламента отчет за полугодието и плановете си за следващите години. Продажбата на остатъчните дялове бе посочена сред мерките за повишаване на приходите от раздържавяване. Енергийният министър Трайчо Трайков, който изслуша мълчаливо отчета, не коментира предложението.

„Борисов: Южен поток окей, за Белене до ноември”

"Не може да се каже, че е имало натиск, защото г-н Путин е един изключително опитен и, бих казал, професионален политик, вече толкова години е във властта. Европейските лидери се отнасят с изключително респект и е привилегия да направиш среща с него". Така Бойко Борисов отговори пред БНТ на появилите се коментари, че е бил подложен на натиск от руския премиер да продължи развитието на стратегическите енергийни проекти. Борисов разговаря с Владимир Путин късно в сряда в полския град Сопот след тържествата за 70-ата годишнина от Втората световна война. Пресслужбата на българското правителство излезе с лаконично съобщение за първата лична среща между двамата. Според него единствената постигната договорка е работна група от руската страна да пристигне в София и заедно с българските експерти да обсъди подробностите по поетите досега ангажименти. Борисов отново подчертал, че България ще обяви позицията си по енергийните проекти, в които е партньор с Русия, след като се запознае в детайли с договорите, сключени от предишното правителство.

Труд

„И новият горски закон с вратички за строежи”

Изключването на гори и земи от горския фонд - публична или частна държавна собственост, няма да бъде забранено дори от внесената от ГЕРБ поправка на Закона за горите, която ще се гласува от парламента. С изменение на закона се предвижда Държавната агенция по горите (ДАГ) да се преобразува в изпълнителна агенция и да се върне пак под шапката на Министерството на земеделието, съобщи вчера министър Мирослав Найденов. Предизборно той обеща тотална забрана върху процедурата, изключваща заменките от горския фонд. Шефът на ДАГ е издал забранителна заповед, но мораториумът трябвало да се гласува от НС, за да стане факт.

„Дянков в Брюксел: 18% ДДС от 2011 г.”

България се очаква да излезе от кризата през април догодина правителството ще мисли за намаляване с 2% на данък добавена стойност /ДДС/ в бюджета за 2011 г. Това обяви вчера в Брюксел финансовият министър Симеон Дянков.

Пари

„Румънският пазар удари по Еврохолд”

Нетната загуба на холдинга за първото полугодие достигна 4 млн. лв. главно заради румънското застрахователно подразделение на компанията. За същия период на миналата година печалбата беше 41.03 млн. лв. Автомобилното застраховане в Румъния е в по-тежко състояние от България, каза Кирил Бошов, председател на УС на Еврохолд България.