Вестник Дневник

Времето за търговия на БФБ може да се скъси. Промените са свързани с въвеждането на новата търговска платформа Xetra. Според описанието на системата, която трябва да бъде въведена на българската борса до май 2008 г., вероятно търговията ще е в рамките между 09.30 и 13.45 часа.

Правният софтуер за чиновниците излезе "златен".Министерството на държавната администрация ще подпише договор за правен софтуер с Норма АД. Компанията беше класирана на второ място в търга с оферта от 5.9 млн. лв. За победител беше избрана Сиела, чийто софтуер и в момента използва почти цялата държавна администрация. Тя предложи цена от близо 400 хил. лв. Сиела обаче се отказа да подпише договор. Справка в регистъра ДАКСИ показва, че Сиела и Норма са регистрирани на един адрес в София. Твърде подобен сценарий се разигра и при търга за софийското тържище "Слатина Булгарплод". Тогава Химимпорт "изгуби" търга, но консорциум, регистриран на същия адрес, го спечели.

Бизнесът се готви за внос на кадри. Предварителните експертни разчети на камарата са, че ще бъдат необходими поне 4 хил. души за изграждане на пътища и енергийни обекти . Сега Агенцията по заетостта взима 600 лв. от работодателя, който желае да наеме чужденец, а МВР таксува с още 500 лв. издаването на едногодишно разрешение за пребиваването му. Работодателят трябва доста добре да си направи сметката дали да плати 1100 лв. за една година, или ще му излезе по-евтино да назначи българин, като му увеличи годишната заплата със същата сума, коментира Дикран Тебеян. Това според него е и аргумент срещу евентуални опасенията в обществото, че вносните работници ще получават по-високи заплати, отколкото местните.

Ситигаз ще инвестира 178 млн. лв. за пет години. Ситигаз България, дъщерна компания на италианската Газ Римини, която има лиценз за газоразпределение в регион "Тракия" с център Пловдив, ще инвестира 178 млн. лв. до 2013 г. Това предвижда внесеният за одобрение в ДКЕВР план. Регулаторната комисия вече го разгледа и ще се произнесе по него през следващата седмица. Намеренията на компанията са да приключи газификацията на Пловдив, Хасково, Казанлък, Димитровград, Раднево, Гълъбово, Харланли и Симеоновград.

Кризисен план спасява БДЖ при спиране на Кремиковци. Железниците ще привличат нови клиенти на по-ниски цени. Кремиковци осигурява 20% от товарните превози на БДЖ. Железниците се готвят да модернизират вагонния парк и да вложат 120 млн. лева за това.

Вестник Пари

Само 16% от фирмите у нас са иновативни. Само 100 млн. лева са инвестирани в научноизследователска дейност за миналата година. Това откроява Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка. Вече не е достатъчно да се инвестира само в нови машини, съоръжения и сгради, без нови технологии и продукти.

До къде ще стигне спадът на борсата е въпрос, по който разсъждават 10 анализатори на вътрешните страници на изданието. Според някои от тях корекцията приключи, според други ако има ново дъно, то ще е с 10-15% под сегашните стойности, като SOFIX едва ли ще падне на ниво 80 пункта.

Вестник Кеш

Електричеството ще се търгува най-прозрачно на борсата. Големите сделки със зърно и горива трябва да са публични. Това казва Васил Симов, изпълнителен директор на Софийската стокова борса.

Бюджетният излишък на България е цикличен. Ръстът на държавните приходи през 2007 година бе изключително висок в резултат главно на повишеното вътрешно търсене и инфлационният ръст, които от своя страна доведоха до скок в ДДС приходите в хазната. Проучвания на МВФ показват, че ако фискалната сметка бъде структурно коригирана, балансът ще е с един до три на сто по-нисък от сегашните си нива. В обстановка на рязко понижение на световния икономически ръст държавните приходи могат да намалеят достатъчно, за да елиминират бюджетния излишък.