Вестник Дневник

Пенсионните фондове, които са сред най-големите играчи на капиталовия пазар, увеличават инвестициите си зад граница, съобщава вестникът. През третото тримесечие вложенията им в чужбина са скочили с около 20% до 13.54% от активите им, показва статистиката на Комисията за финансов надзор на небанковия финансов сектор за третото тримесечие на 2007 г. Фондовете увеличават и вложенията си в български акции до 33.74% при 28.62% предходното тримесечие. Това до голяма степен се дължи и на поскъпването на книжата на Българската фондова борса през периода, особено през септември. Картината обаче вероятно ще е по-различна през последното тримесечие на годината, когато ще бъде отразена и корекцията на българския фондов пазар, протекла през октомври и ноември.

Ценовият диапазон при публичното предлагане на агрохолдинга "Зърнени храни България" ще бъде 4.40 лв. минимална цена и 5.60 лв. максимална, четем от страниците на в. Дневник. Ръководството на "Зърнени храни България", в което мажоритарен собственик е "Химимпорт", е готово да освободи и по-голям от предварително обявения дял за свободна търговия на борсата, като възнамерява да предложи на инвеститорите следващия месец до 42.6 млн. акции от дружеството, или 25% от капитала на компанията. Само преди по-малко от месец заявеното максимално количество за продажба беше 34.1 млн. акции, или 20% от капитала.

Общо 4.4 млн. акции ще предложи на Българската фондова борса производителят на капачки "Херти", съобщава вестникът. От предложените акции 3 млн. ще бъдат нови и с тях предстои капиталът на дружеството да бъде увеличен, а останалите 1.2 млн. ще бъдат пласирани от досегашните собственици.

Вестник Пари

Според публикуваната тази седмица статистика на Евростат в България само 19% от домакинствата използват интернет, четем от страниците на вестника. Това е покачване с 2% в сравнение с 2006 г. на фона на останалите страни този дял е ужасно макък. България е на последно място, като следващата страна с най-нисък дял е Румъния /22%/, следва Гърция /25%/, Чехия /35%/, Кипър /39%/, Португалия /40%/ и Полша /41%/. На-висок дял е регистриран в Холандия /83%/ и Швеция /79%/, а средния за ЕС е 54%.

Авиокомпаниите губят 3.5 млрд. евро годишно от лоша регулация, съобщава Пари. България и Румъния имат шанс да изградят първи в Европа обща система за въздушен контрол, която ще позволи да бъдат съкратени повечето от маршрутите на авиокомпаниите. Според планирания график синхронизацията на системите за управление на трафика между България и Руминия ще приключи до 2010 г., което ще спаси стотици милиони евро главно на авиокомпаниите.

Вестник Стандарт

След месец спорове и бурни дебати, депутатите решиха да не променят данъка за хазарта. Налогът върху тотото, Еврофутбол и Еврошанс и през 2008 г. ще остане 10% от залозите. Работна група към бюджетната комисия ще предложи Народното събрание да отхвърли проекта на Министерски съвет, научи "Стандарт". В промените в Закона за корпоративното облагане се предвиждаше с 10% данък да се облага разликата между залозите и изплатените награди от тези игри.

До 15 декември фермерите, чиито есенници загинаха от сушата, ще получат компенсации. Това е казал във Варна земеделският министър Нихат Кабил, съобщава вестник Стандарт. Финансова подкрепа към 3 декември са получили 164 кооперации и арендатори. Министър Кабил е поискал от кабинета да бъдат заделени 147 млн. лв. за национални доплащания през 2008 г. Ако предложението му се приеме, земеделците ще получат по 22 лв. за всеки обработен декар.

Вестник Класа

Животозастраховането е най-предпочитано от чуждестранния капитал измежду останалите небанкови институции у нас – 54,11% дял в него имат инвеститори от ЕС. Това сочат данните от публикувания вчера обзор за третото тримесечие на Комисията за финансов надзор (КФН). Българските капитали доминират при инвестиционните посредници – 96,26%, при здравноосигурителните дружества – 93,10 на сто и допълнителното пенсионно осигуряване, където едва 4,15% от капиталите идват от ЕС. В сферата на общото застраховане структурата на капитала отрежда дял от 58,75 на сто на родния бизнес.

Няма изследвания колко българи посещават родните курорти, съобщава от страниците си вестникът, като цитира Румен Драганов, шеф на Института за анализи и оценки в туризма. В същото време през тази година българският турист ще изхарчи извън страната над 1 млрд. евро, съобщиха експерти от бранша. Целта на кампанията е поне една десета от тези пари да бъдат пренасочени и задържани у нас догодина.