Вестник Капитал

В интервю министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заявява: Ако пуснем джуджетата на борсата, просто ще бъдат изядени. Ако в кратки срокове пуснем големите енергийни фирми на пазара, ще се повиши интересът към борсата, но какво ще стане с цените на енергията? В момента цените на вътрешния енергиен пазар са два пъти по- ниски, отколкото цените на регионалния. Ясно е, че евентуални частни оператори ще бъдат заинтересувани от бързата либерализация на пазара, което означава бързо уеднаквяване на цените с нашите съседки.


На въпрос смята ли, че има шанс в средносрочен период - до две – три години, тези предприятия / ЕРП-тата/ да станат публични и да бъдат приватизирани частично през борсата, Димитров отговаря: По–скоро се обсъжда друга идея, да приложим примерно моделът на ЧЕЗ, който реализират почти всички европейски компании - да създадем една по-голяма и по-мощна енергийна компания. Добре е българските енергийни дружества да се обединят, да излязат на регионалния пазар, да добият по-добри позиции и при продажбата на енергия, а не само чрез собственост. Чрез трансформирането на държавните дружества искаме да създадем един достатъчно силен играч, тогава вече би могло да се мисли за пускане на пакети от акции на тази значима компания на борсата.

Под заглавието Опасни връзки вестникът развива темата за ипотечната криза в САЩ и отношенията долар - петрол – акции, които заплашват растежа на Америка и света. Световните проблеми съвпаднаха по време със спада на българската фондова борса. Тук обаче причините са по-скоро местни, а връзката с международните пазари е под въпрос.

ТИМ купува пловдивската стокова борса. Варненската група засилва позициите си в зърнения сектор. Според източници на вестника от месец май Химимпорт е акционер в Пловдивската стокова борса, а в собствеността на борсата участват и други фирми, свързани с ТИМ. Отскоро в управата й е и Сава Стойнов, който е изпълнителен директор на ЦКБ асетс мениджмънт – също собственост на Химимпорт.

Вестник Банкер 

Горивото по „Южен поток” ще потече през 2013 година. Подписаното в четвъртък, 22 ноември, споразумение предвижда създаването на съвместна компания,в която Газпром и Ени ще имат по 50 на сто. Тя ще бъде регистрирана в Холандия или Швейцария до 15 януари и нейната задача ще е до 2008 година да разработи технико- икономическото задание на амбициозния проект. Стойността на проекта ще е над 10 млрд. долара, а газопроводът, който ще свързва руското пристанище Новоросийск през Черно море с българското крайбрежие, ще е дълъг 900 километра и се предвижда да пренася по 30 млрд. кубични метра природен газ на година за страните от Европа.

Инвестиционните посредници разширяват влиянието си. Кръгът на финансовите услуги, които се предлагат на населението, става все по- широк. Към 30 септември Комисията за финансов надзор е лицензирала общо 86 инвестиционни посредника. От тях 29 са банкови институции. Според класацията на изданието, инвестиционен посредник на годината е Карол АД, като критериите за оценка са брой на емисиите от акции и облигации, на които дружеството е било мениджър или комениджър, оборот, реализиран на борсата, брой на сделките, сключени на БФБ, сборен показател, свързан със системата COBOS .

Вестник Труд 

150 дружества били излишни на борсата. Общо 378 са компаниите, листвани на борсата, от тях поне 150 трябва да си отидат, защото насила са били направени публични по линия на масовата приватизация. Това е цитиран да казва Виктор Папазов, председател на Съвета на директорите на БФБ в Старозагорски минерални бани, където борсата проведе четвърта кръгла маса за набиране на емитенти на ценни книжа.

Вестник Класа

Брутният ни външен дълг стигна 93.2% от БВП. Това е с 4.79 млрд. евро, или 23.8% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Вестник Сега

От Нова година билетите за влак поскъпват с 10%. Увеличението ще засегне всички пътувания над 20 км.

 

Вестник Стандарт

120 млн. евро заем взе "Български държавни железници" под формата на корпоративни облигации, пласирани от Насърчителна банка. Това обяви шефът на БДЖ Олег Петков. С парите железниците ще ремонтират 1200 товарни вагона - за открити товари, зърновози и цистерни за превоз на течни горива. Като гаранция по кредита БДЖ е заложила част от подвижния си състав, включително и новите дизелови мотриси "Дезиро" на "Сименс".

Вестник Новинар

Тежки глоби за инвестиционни фондове. 15 акта за административни нарушения наложи комисията за финансов надзор на четири инвестиционни фонда. Причината е, че с действията си служители от санкционираните фондове са извършвали спекулации, застрашаващи както интересите на клиентите, така и стабилността на капиталовия пазар, смятат финансовите експерти. Компаниите са “Карол”, “Фина-С”, “Елана Трейдинг”, “Авал Ин”.

За първите девет месеца на годината КФН е издала 70 наказателни постановления за нарушения, извършени от застрахователни дружества и посредници за нарушения на правата на клиентите си. Общият размер на наложените санкции е над 195 000 лв.