Вестник Дневник

Туроператорите не смогват да запълнят зимните курорти. Легловата база се е увеличила с 25%, скиорите от чужбина са колкото миналата година.Съществува диспропорция между капацитета на планинските курорти и развитието на основните зимни пазари на България - Великобритания, Русия и съседните страни.

Няма да има регулиране на европейския ипотечен пазар. Това е официалната позиция на ЕК. Дългоочакваната официална позиция по въпроса е обявена в доклад, който ще бъде публикуван следващия месец.

Попечителят на емисията еврооблигации, издадена от металургичния комбинат "Кремиковци",Law Debenture Trust Corporation (LDTC) е сигнализирал компанията за две неизпълнения по облигационните условия. Споредкомпанията попечител неизпълненията, се отнасят запропуск да се предостависертификация от независим одитор и пропуск от страна на гаранта по отношение на поддържането на някои управленчески и счетоводни контролни средства. От "Кремиковци" съобщават, че сертификацията от независим одитор ще бъде представена. "Кремиковци" възразява и по отношение на второто неизпълнение и настоява LDTC, да докаже, че иманеизпълнение, за да може след това нередността да бъде отстранена.

"Данске банк" посъветва инвеститорите в региона да се застраховат. Според анализа вероятността от прегряване расте. В същото време в последния си икономически преглед за региона специалистите от Международния валутен фонд все още виждат като по-вероятно мекото приземяване на българската икономика. Основното предимство тук е, че значителна част от преките чужди инвестиции отиват в сферата на производството, а това ще се отплати с икономически растеж в бъдеще.

Вестник Новинар

Нелегалните хазартни оператори прибират по 350 млн. евро годишно печалба, за която не плащат данъци на държавата, Така над 30 млн.евро губи страната ни годишно от неплатените данъци от хазарта.

Вестник Стандарт

Затвориха сто цеха за лимонада. В повечето затворени цехове нямало нужната техника, съдържанието на безалкохолните не отговаряло на данните върху етикета, липсвали и машини, които отбелязват срока на годност на продукта.

Вестник Класа

Европейската комисия ще създаде европейски фонд за микрокредитиране като част от общата политика за достъп на дребните предприемачи до финансиране. Той ще се финансира от структурните фондове, но ще привлича средства и от инвеститори, и от различни донори.

Вестник 24 часа

Сливат АЕЦ, „Булгаргаз” и НЕК първо във финансов холдинг. Очаква се пълното обединение да стане след 2 години. Планира се акциите от вече обединеното мегадружество да се листват на фондовите борси у нас и в чужбина.

Вестник Труд

Химическите заводи влагат 1 млрд. евро в технологии. Предстоят много тежки инвестиции в химическата промишленост в България, насочени към покриване на екологичните изисквания.

Вестник Пари

Секторът на публичните поръчки е с огромен потенциал, но законовата уредба сблъсква интересите на участниците. Иа остра нужда от допълнения, свързани със спецификата на финансовите услуги. Често победителите в обществените поръчки са ясн иоще с обявяването на регламента. Банките определено имат интерес към обществените поръчки и той все повече ще се засилва зарад ипаричните потоци от еврофондовете. През 2007 година са сключени финансов исделки в сектора на обществените поръчки за почти 187 млн. лева, което представлява ръст със 116% спрямо миналата година, когато банките са отпуснали 86.3 млн.лева на държавните компании и общините.