Икономическият растеж на еврозоната за миналата година достигна 2.7% и за първи път от 2001 г. надхвърли показателя за САЩ, който за 2007 г. е 2.2 %. Това показва публикуваната днес в Брюксел първоначална оценка за икономическия растеж на ЕС и еврозоната. За 2001 г. растежът на еврозоната бе 1.9%, а на САЩ – 0.8%.

Резултатите са изненадващи на фона на прогнозите на Европейската комисия, Европейската централна банка /ЕЦБ/, Международния валутен фонд /МВФ/ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/, които очакваха растеж от 2.6 процента.

За четвъртото тримесечие на миналата година обаче е отбелязано забавяне на растежа на еврозоната, който бе само 0.4% спрямо 0.8 процента за третото тримесечие на 2007 г.

Общо за 27-те страни от Европейския съюз икономическият растеж за 2007 г. е достигнал 2.9% спрямо 3% за предходната година.