Вестник Пари

„Втори дубъл за въвеждането на късите продажби на БФБ”, е водещото заглавие на изданието в рубриката Инвеститор. Промените в Наредба 16, която урежда маржин търговията и късите продажби, още не са ясни, съобщава вестникът. Трябвало е те да бъдат приети от КФН и обнародвани в Държавен вестник още в края на януари. Вече е средата на февруари и това все още не е станало. Според проф. Милчо Стоименов, член на Комисията за финансов надзор, промените трябва да бъдат гласувани на второ четене в КФН на 20 февруари. По думите му до две седмици ще има пълна яснота около решаването на казуса. Готвените изменения целят поне половината дружества на БФБ да могат да изпълняват изискванията за маржин търговия и къси продажби, смята Стоименов. Според Димана Ранкова наредбата едва ли ще бъде гласувана преди 27 февруари, когато надзорът има редовно заседание.

Вестник Дневник

Вторичната търговия на борсата с акциите на рекламната и печатарска компания Билборд АД се очаква да започне през следващата седмица или най-късно до края на месеца.Това е заявил пред "Дневник" Калин Генчев, председател на съвета на директорите на дружеството. Компанията вече подаде заявление за регистрация на акциите си на сегмент А на неофициалния пазар. Билборд АД набра в началото на декември близо 11 млн. лв. чрез първично публично предлагане /IPO/ на 1.5 млн. нови акции.

Облигационерите на "Кремиковци" имат стратегия за бъдещето на компанията, след като получат контрола над нея. Това са съобщили пред изданието притежатели на голям пакет от дълговите книжа. Те обясниха, че в момента е задействана правна процедура, с която изискването за предсрочно погасяване да стане възможно. Плановете им включват открита процедура по продажба на "Кремиковци", в която ще могат да участват всички платежоспособни инвеститори. Резервен вариант са затваряне на комбината и разпродажба на активите - недвижими имоти, производствено оборудване и т.н.

Вестник Стандарт

Българският енергиен холдинг (БЕХ) ще започне работа до края нагодината. Това е решил Министерският съвет, съобщава ежедневникът. Новото мегадружество ще погълне всебе си 5 държавни енергийни фирми - "Мини Марица-изток", ТЕЦ"Марица-изток 2", АЕЦ "Козлодуй", НЕК и "Булгаргаз". Министерството наикономиката и енергетиката ще запази мажоритарния дял (между 51 и 75%)от акциите в 5-те предприятия, а миноритарните дялове (между 25 и 49%)ще се прехвърлят на новоучредената компания майка. Преструктуриранетоще мине на 2 етапа. Активите на БЕХ ще бъдат 4 млрд. евро. Това гопревръща в една от най-големите енергийни компании в региона.Прогнозираните й годишни приходи са 1.8 млрд. евро. 100% от капитала нановото дружество ще бъде собственост на държавата.

Вестник Монитор

Преносимостта на номерата на мобилните телефони у нас ще се забави поне до април 2008 г. Това прогнозира изпълнителният директор на “Мобилтел” Йозеф Винацер пред вестикът. Причината е, че все още няма пълна техническа готовност за предоставянето на услугата, обясни Винацер.
Потреблението на мобилни услуги като средство за комуникация вече е неотменна част от ежедневието на хората в страните, в които оперира Мobilkom Аustria group и ролята им ще продължи да нараства. Това показват резултатите от международно проучване на института за маркетингови и социологически проучвания GfK за ползването на услугите и нагласите сред мобилните потребители в Австрия, Хърватска, Словения, България, Сърбия, Македония и Беларус. Във всяка една от страните са били анкетирани по 400 частни и бизнес клиенти. Според проведената анкета най-голям потенциал за растеж имат компаниите от групата в Източна и Югоизточна Европа, а интересът към мобилния интернет и иновационни услуги е изключително голям, дори за пазарите с висока степен на насищане.

Едно от най-големите управляващи дружества у нас и безспорен лидер по управление и консултиране управлението на активи - Ти Би Ай Асет Мениджмънт, представи резултатите на 4 от управляваните от него 5 взаимни фонда. Най-новият фонд - Ти Би Ай Съкровище, който стартира в началото на октомври миналата година, все още няма 6-месечна история и по закон не може да обявява резултати, коментираха от дружеството. Колебанията на капиталовия пазар през последните месеци се отразиха на всички участници и все пак предлаганите от Ти Би Ай взаимни фондове се нареждат в челните места на класацията по реализирана доходност за последната една година сред колективните инвестиционни схеми. Доходността за периода на консервативния фонд Ти Би Ай Евробонд е 6.33% и е най-високата доходност, постигната от този тип фондове, при минимално ниво на риск от 0.16%. Нискорисковият фонд Ти Би Ай Комфорт е постигнал 16,81% доходност за същия период, отчитайки риск от 4.87%. Неговата доходност е по-висока от тази на някои от балансираните фондове на пазара и е показател за много добре структуриран нискорисков портфейл.