Световната икономика се възстановява твърде бавно от финансовата криза от 2008 г., като икономическият глобален растеж е затруднен от мерките за икономии в развитите страни и в момента не е достатъчен да компенсира загубените в кризата 30 милиона работни места, гласи заключението от доклада на ООН „Световна икономическа ситуация и перспективи за 2011 г.“, цитиран от Reuters.

В изследването се твърди, че забавянето на темпа на икономически растеж сега вещае по-слаб растеж и за бъдеще. Процесът на възстановяване от Голямата рецесия ще е продължителен и труден.

Ако през тази година икономическият растеж е бил 3.6%, т.е. по-добър от очакванията, през 2011 г. той ще бъде 3.1%, а през 2012 г. 3.5%, е предвиждането на ООН. Има разлика в оценката с тези на МВФ и ОИСР, които за следващата година очакват 4.2% прираст на БВП, но според икономистите на ООН, разминаването се дължи предимно на различия в изчисляването на валутния курс.

Според ООН, икономическият растеж в САЩ ще е 2.3% догодина, в еврозоната 1.3%, а в Япония 1.1%. Водещи фактори на растежа ще продължат да са Китай, Индия и Бразилия, които от 2009 г. досега са създали повече от 50% от глобалния икономически прираст. Но дори и в тези икономики растежът през следващите две години ще се забави до 6%.

Водещият автор в доклада Роб Вос посочва: главното ни послание е, че все още не сме излезли от блатото и все още има големи рискове пред нас. Данъчните повишения и съкращаването на разходите влошават ситуацията около заетостта. Финансовата криза заличи 30 млн. работни места, ще са необходими поне 5 години те да се възстановят.

В доклада се посочва още, че няма бързо лекарство: количествените улеснения на САЩ, т.е. вкарването на повече пари в икономиката чрез изкупуване на ДЦК, ще помогнат на Щатите да се избегне дефлацията и да се експортира; те са добри за тях също и предвид големите им външни дългове, но същевременно създават риск за световната търговия и финансови пазари.

Оттеглянето на стимулите е разбираемо, предвид големите бюджетни дефицити и планините дълг в някои от развитите страни, но същевременно има достатъчно фискално пространство за нови стимули – твърди Вос. В доклада се посочва: „Докато правителствата се прехвърлят от стимули към икономии, процесът на възстановяване е подложен на нова заплаха“.

ООН продължава да настоява за международна координация на икономическата политика, както и за нови стимули, които да запалят двигателя на световната икономика. По сравнение с риска, произтичащ от фискалната консолидация, разходите за нови стимули могат да се окажат ниски.

Фокусът върху съкращаването на дълга без да се предвидят нови стимули може да се окаже самоунищожителна стратегия, твърди ООН: произтичащият от мерките за бюджетни икономии спад на БВП ще затрудни изплащането на дълга.

Ако има нещо позитивно в икономиката занапред, това е изгледът инфлацията да остане сравнително ниска за следващите две години – освен за някои азиатски икономики. И въпреки че темпът на икономически ръст се е забавил, световната икономика ще продължи, макар и твърде бавно, да върви нагоре.