Икономическият ръст на САЩ през второто тримесечие на годината се е забавил до 1.7%. Това показват официалните данни, които сравняват покачването на Брутния вътрешен продукт през пролетта с ръста от 3.7%, наблюдаван през първите три месеца на 2010 година.

Тенденциите, които остават скрити зад числата, са на ускорение при вноса и рязко забавяне в инвестициите на частния сектор. Потребителските разходи и фиксираните от по-рано инвестиции са в основата на растежа, отбелязан през Q2.

Очакванията на икономистите бяха за растеж в границите на 1.6%.

В последния ден на септември бяха извадени и данни за безработицата в САЩ. Броят на хората, които за пръв път подават молби за помощ при безработица, е спаднал с 16 хил. души до 453 хил. през миналата седмица. Обобщените данни за последните 4 седмици показват намаление в броя на молбите о 6 250 до 458 хил., което е най-ниското равнище от месец юли насам. MarketWatch