Най-страшното от финансовата криза вече е отминало, но глобалната рецесия едва започва, твърдят президентът на консултантската организация Евразия груп Иън Бремер и професорът по икономика в бизнес школата към Нюйоркския университет Нуриел Рубини.
   
Според експертите най-уязвими в Европа са Унгария, Румъния и България.
   
По тяхна оценка икономиката  на САЩ е в по-добро състояние в средата на пътя през рецесията, която ще бъде най-продължителната и най-дълбоката в следвоенната история. Щетите от кредитната криза са близо 3 трилиона долара, американската банкова и финансова система е станала неплатежоспособна, а кредитната криза продължава, тъй като домакинствата, финансовите компании и корпорациите с големи дългове силно намаляват дела на кредитните средства, изтъкват Бремер и Рубини.
   
В рецесия се намират всички промишлено развити страни в света, а много нововъзникващи пазарни икономики, включително Китай, са застрашени от "рязко приземяване", прогнозират експертите. Основният риск в сегашната ситуация е "токсичното" съчетание между икономическа стагнация, рецесия и спад на цените.  Според Бремер и Рубини, освен най-уязвимите европейски страни - Унгария, Румъния и България, под силен финансов натиск ще изпаднат Русия, Украйна, балтийските държави, ключовите латиноамерикански пазари /Аржентина, Венецуела, Еквадор и Мексико/, а в Азия -  Пакистан, Индонезия и Южна Корея.
   
Политическите средства ще имат ограничен ефект, доколкото проблемите с неплатежоспособността подриват ефекта от финансово-бюджетното стимулиране, а опасността от покачване на лихвите разводнява действието на данъчното стимулиране. Ситуацията според американските експерти ще се подобри едва когато бъдат закрити неплатежоспособните банки, а равнището на задълженията на неплатежоспособните домакинства спадне.    

Бремер и Рубини прогнозират, че до тогава може да се очаква по-нататъшен спад на борсовите индекси на фона на лошите финансови новини.
   
Двамата експерти съзират сериозна опасност в невижданата от Втората световна война държавна намеса в икономиката както в богатите, така и в развиващите се страни. Правителствата приемат планове за стимулиране на икономиката и се канят да напишат нови правила за  регулиране на световните пазари. Именно затова според Бремер и Рубини през 2009 година политиката директно ще управлява икономиката, а това ще бъде най-голямата опасност за
пазарите.

Източник БТА