Новосформираната коалиция във Великобритания ще трябва  да повиши данъчното бреме в страната като мярка за ограничаване на бюджетния дефицит.

Проучване на BBC сред икономисти показва, че повечето от тях очакват увеличение на ДДС, което ще спомогне за съкращаването на дефицита с $ 236 млрд.

Анализаторите предричат корекция на ДДС от 17.5% на 20% преди края на 2011 година. AP