Американската икономика вероятно е избегнала рецесия, въпреки че темповете й на растеж ще се понижават, тъй
като заради инфлацията компаниите намаляват печалбите си, сочи проучване на  Националната асоциация за бизнес икономика, цитирано от Ройтерс.
Участниците в тримесечната анкета, проведена от 19 юни до 10 юли, сега оценяват с по-малък песимизъм перспективите пред американската икономика, отколкото през април.  Ценовият натиск обаче ще продължи да възпрепятства икономическия растеж. През второто тримесечие повече компании, в сравнение с първото, отчитат увеличение на продажбите, но освен това и материални загуби и спад на печалбите,  информира икономистът Кен Саймънсън.

Заради увеличените разходи за суровини 35 % от участниците в анкетата са посочили, че през първото тримесечие техните компании са повишили цените, достигнали максимална стойност от април 2007 година. Според изследването повечето компании планират да увеличат капиталовложенията, но продължаващият спад на жилищния пазар и затягането на условията за кредитиране оказва натиск върху бизнеса им.

Повечето бизнесмени, участвали в допитването, отговарят, че по-строгите условия на кредитния пазар влияят отрицателно на бизнеса им, отбелязва Саймънсън. И все пак делът на анкетираните, които очакват значително забавяне на жилищния пазар през следващите шест месеца, е намалял  до 29 % спрямо 45-те процента в анкетата през предходното тримесечие.

От участниците в изследването 44 % предполагат, че темповете на увеличение на Брутния вътрешен продукт /БВП/ на САЩ, отчитайки инфлацията, ще бъдат 1 % на годишна основа през втората половина на годината. Има обаче и 45 %, според които икономическият растеж ще бъде под 1 процент, а 10 на % от анкетираните очакват намаление на БВП.