Има риск от злоупотреби и нередности при възстановяването на акцизите от Агенция „Митници” заради липсата на вътрешни правила и контролни лимити. Това е заключението на Сметната палата, която е направила одит на агенцията за периода 2007 и 2008 г. Проблеми в процедурите са констатирани и при събирането на ДДС.

Проверителите отбелязват, че заради това се поставят под риск и постъпленията в държавния бюджет.

И през двете проверявани години приходите от акцизи и данък върху добавената стойност превижават бюджетните цели на Агенция „Митници”, отбелязват проверителите. През 2007 г. митниците са подали от акцизи 0.33 на сто повече средства към бюждета от предварителните разчети, както и 1.07 % от ДДС. Приходите при внос от ДДС през 2008 г. спрямо 2007 г. с повече от 14 % при намаляване на обработените митнически декларации. ОТ акцизи приходите са се увеличили с повече от 22 на сто. Има ръст и при възстановените акцизи – с повече от 12 %.

Одиторите обаче отбелязват, че заради промените в законодателството – вътрешните за агенцията правила и процедури не са актуализирани своевременно. Въпреки това дейностите в агенцията са извършени законосъобразно. Заради неяснотите и липсата на достатъчен контрол обаче - има риск постъпленията в бюджета и създава възможност за злоупотреби и нередности.