Благодарение на проблемите в Еврозоната и разклатеното евро, загубите в портфейла на ИконоМикс се свиват до 955 лв. или -4.96%, като само седмица по-рано губехме 1 500 лв.

Въпреки, че почти всичките ни позиции са на минус и то сериозен, с едно единствено изключение - Златото, портфейлът ни се представя доста по-добре, отколкото когато всички пазари растяха, но доларът поевтиняваше спрямо еврото.

Или с други думи казано, колкото по-лошо за еврото, толкова по-добре за портфейла на ИконоМикс. А слабо евро и растящи пазари, ако ЕЦБ реши да предприеме по-сериозни мерки в Европа, ще е нещото, което се надяваме да ни донесе печалби за Коледа.Към 09/11/2011

Портфейлът на ИконоМикс представлява виртуално инвестирани 20 000 лв., такива ще бъдат и потенциалната загуба или печалба от него.  Портфейлът не е препоръка за покупка или продажба  на ценни книжа. Всеки инвеститор трябва да е сигурен, че напълно разбира и приема рисковете от инвестиране в ценни книжа, преда да предприеме подобна форма на управление на средствата си.