Натискът върху българските акции продължава, като оборотът от сделките за 45 минути търговия е 1.1 млн. лв, а пониженията при индексите са минимални.

SOFIX губи 0.02% до 1138.95 пункта. BG40 се държи над чертата с повишение от 0.03% до 328.46 пункта. BGREIT спада с 0.34% до 93.31 пункта, а BGTR30 се понижава с 0.08% 774.71 пункта.

Походът нагоре при Петрол АД продължава и тази сутрин книжата на компанията се котират на средна цена от 7.65 лева, което е ръст с 3.80% . Прехвърленият обем в сутрешната сесия е 8 519 лота, като най-високата оферирана цена е 7.789 лв. за акция.

Изтъргуваните 285 книжа на Катекс АД доведоха до ръст от 10.43% до 11.97 лв. средна цена за акция. С 5.40% до 8.40 лева за акция се изкачва цената по позицията на Захарни заводи АД, при които сделките са с 40 книжа.

Сред печелившите в началото на деня, но при малки обеми, са Софарма АД, ТБ Централна кооперативна банка АД, Синергон Холдинг АД.

Количество от 1 641 акции на Енергоремонт Холдинг АД премина през борсата тази сутрин, като цената се понижи с 20.95% до 38.06 лв.

Неблагополучията при дружествата със специална инвестиционна цел продължават и тази сутрин ФейърПлей пропъртис АДСИЦ губи 7.47% до 1.61 лева за акция, при реализиран обем от 5 хил. ценни книги.

Акциите на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ спадат с 0.88% до 2.24 лева, при изтъргувани 1 650 лота.

На отрицателна територия стъпва и Оловно цинков комплекс АД, при който спадът е с 2% до 41.18 лева, при прехвърлени 218 ценни книги.

* Информацията е актуална към 10.15 часа.