Въпреки че започна негативно, днешната борсова сесия приключи с повишение за дружествата и индексите. Оборотът на Българска фондова борса обаче остана нисък, в размер на 4.3 млн. лв., защото инвеститорите все още са предпазливи и изчакват да видят посоката на тренда. Другата причина за слабия интерес към книжата на компаниите, търгувани на пода на борсата, е и SPO-то на Спарки АД.

SOFIX прибави 0.24% до 1411.22 пункта, а BG-40 приключи нагоре с 0.90% до 406.68 пункта. Другите два измерителя затвориха на противоположни територии. Спад от 0.17% до 101.91 пункта записа индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT, а BGTR30 добави 0.39% до 922.42 пункта.

Днес, дори и при традиционно по-ликвидните дружества, обемите на търговия бяха малки. Изключение прави Адванс Терафонд АДСИЦ, при което прехвърлените акции надминаха 196 хил. броя. Средната цена се понижи с 0.50% до 2 лв. за лот. Сравнително голям обем беше изтъргуван по позицията на Химимпорт АД, Синергон холдинг АД и Първа инвестиционна банка АД. След като над 17 хил. ценни книжа на холдинговия гигант смениха собственика си, цената падна с 0.99% до 11.04 лв. От финансовата институция бяха прехвърлени над 10 хил. акции, като цената също записа спад - с 0.50% до 10 лв. Единствено Синергон холдинг АД успя малко да повиши пазарната си капитализация – с 0.27%, а средната цена се установи на ниво от 11.33 лв.

В полезрението на инвеститорите продължават да са книжата на Енемона АД. Днес бяха прехвърлени малко над 11 хил. книжа на компанията, като цената се покачи с 0.29% до 20.75 лв. Поскъпване записаха и акциите на Девин АД и Ломско пиво АД. Тези на производителя на минерална вода увеличиха пазарната си капитализация с 2.26% до 6.35 лв., а на пивоварната – с 2.17% до 3.77 лв.

За пониженето на индекса на дружествата със специална инвестиционна цел допринесе спадът в цената на акциите на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ и ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ. По много от позициите промяна в средната цена спрямо вчера нямаше.