Търговската сесия в сряда приключи положително за индексите. Широкият индикатор BG-40 нарастна с 2.47% до ниво от 572.63 пункта, след като ръст отчетоха книжата на Оргахим, КРЗ Одесос, Оловно-цинков комплекс, Монбат, Химимпорт и др.

SOFIX нарастна с 1.42% до 1878.24 пункта, докато BGTR30 и BGREIT се повишиха с по 1.45 и 0.21% до нива от 1175.98 пункта и 102.72 пункта.

Днес се наблюдава повишение при голяма част от най-ликвидните позиции. На положителна територия се търгуваха книжата на дванадесет от позициите, включени в изчисляването на SOFIX.

Най –силен ръст отбелязаха акциите на М+С хидравлик АД, които прибавиха 9.03% до средна цена от 15.70 лв. за брой. С по над 2% се покачиха книжата на Индустриален Холдинг България АД, Топливо АД и Химимпорт АД. Акциите на холдинга отбелязаха поскъпване до 14.08 лв. или с 2.48% повече от сесията във вторник.

Среднопретеглената цена на акциите на Топливо АД достигна 33.98 лв., а тези на Химимпорт се търгуваха на средна цена от 16.55 лв.

Губещи днес бяха Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ, Неохим АД, Спарки Елтос АД и ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД. Най –много захубиха акциите на Спарки Елтос АД, чиято цена се понижи с 1.02% до 16.43 лв.
Без изменение в цената се търгуваха книжата на Българска телекомуникационна компания АД от 11 лв. за брой.