Покaчването в цената на акциите на Индустриален холдинг България АД, БТК АД, Спарки Елтос АД и Софарма АД помогна на по тесният индекс да затвори днес на положителна територия. Така SOFIX прибави 0.23% до 1 661.69 пункта. BG-40 също последва примера на по- стария си събрат и се покачи с 1.94% до 519.84 пункта.

На противоположни територии останаха BGREIT и BGTR30. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел загуби 1.47% до 100.27 пункта, а BGTR30 прибави 1.61% до 1 074.37 пункта.

Най- голям ръст в цената си записаха книжата на Индустриален холдинг България АД, които днес поскъпнаха с 12.08% до 11.23 лв. при изтъргувани над 59 хил. ценни книги.

БТК АД също последва примера на холдинговото дружество и се покачи с 1.18% до 11.14 лв.

Средната цена на Спарки Елтос АД и Софарма АД прибави съответно 0.76% и 0.23% до 15.93 лв. и 8.85 лв.

Най- губещи бяха акциите на двете банки включени в изчисляването на SOFIX - ЦКБ АД и Българо- Американска кредитна банка АД. Първите захубиха 7.13% от стойността си до 9.51 лв., а вторите 6.01% до 70.09 лв.

Разпродажба на над 161 хил. книжа на Химимпорт АД доведе до спад в цената с 2.58% до 14.35 лв. за лот.

Същата съдба последва и Каолин АД и М + С Хидарвлик АД. След като над 64 хил. акции от Каолин АД смениха собственика си цената падна с 1.92% до 16.33 лв. Книжата на казанлъшкото дружество пък се понижиха с 3.24% до 14.01 лв., а изтъргуваното количество бе над 20 хил. лота.