Индустриалците в България започват проект по интеграция на имигрантите с финансиране от Европа.

В съобщение от Асоциацията на индустриалния капитал в България, която обединява работодатели в страната, се посочва, че сред целите на инициативата са идентифициране на държавна политика в областта на миграцията и интеграцията, подготвяне на препоръки за подобряване на административната практика, и обобщаване на информацията за потребностите на българския бизнес от работна ръка.

Събрани са данни, включително и от други  работодателски организации, които показват, че българският  бизнес изпитва остър недостиг на работна ръка с определена квалификация. Държавната политика досега преимуществено е била насочвана към изчерпване на възможностите, които дава ОП „Развитие на човешките ресурси” за обучение. Обучението обаче отнема продължителен период, а междувременно липсата на работна ръка  за определени процеси от дадена технология, например, на практика „влече” след себе си допълнителна безработица, доколкото цялото предприятие не може да започне да работи, спира да работи или фалира.

Проектът дава възможност за въвеждане на директивата „Синя карта”, която по същество представлява възможност за  висококвалифицирани специалисти от трети страни да работят при облекчени условия в страните от Европейския съюз.  Синята карта ще се прилага като допълнение към националните схеми за наемане на висококвалифицирани работници, а страните в ЕС  запазват правото си да определят колко чужди работници могат да приемат като цяло.

Проектът, озаглавен „Обогатяване на българския пазар  на труда и улесняване интеграцията на имигрантите”, е с продължителност 5 месеца и  е получил финансиране от Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни. Разработен е съвместно от АИКБ и Фондация за анализ на риска.