Индустриалната продукция в еврозоната през ноември е нараснала с 1% на годишна база. В целия Европейски съюз пък е отчетен ръст от 0.9%, сочат данните на Европейската статистическа служба Евростат.

На годишна база, обаче, индустриалната продукция в страните, използващи единната валута, през ноември отчита спад от 7.1%, а във всички членки на еврообщността намалява с 6.4%.

През ноември спрямо октомври 2009 г. производството на дълготрайни стоки в 16-те държави от валутния съюз е отчело ръст от 1.8%, докато в целия ЕС е намаляло с 0.5%. Производството на краткотрайни стоки в еврозоната за същия период е спаднало с 0.6%, а в 27-те – с 0.5%. Производството на енергия се е свило, съответно, с 2.2% и 1.7%.

През ноември 2009 г. на месечна база е отчетен най-голям ръст на индустриалната продукция в Латвия /+8.7%/, Словения /+3%/ и Естония /+2.9%/, а най-голям спад – в Ирландия /-8%/ и Португалия /-3.7%/.

През ноември 2009 г. на годишна база производството на дълготрайни стоки в еврозоната е намаляло с 8.7%, а в ЕС – с 6.2%. Производството на краткотрайни стоки пък е намаляло с 1.1% и в 16-те членки на валутния съюз, и в цялата еврообщност. Производството на енергия е отчело спад от 6.2% в страните, използващи единната валута, и с 6.8% в ЕС.

Ръст на индустриалното производство през ноември 2009 г. спрямо ноември 2008 г. е отчетен само в Полша /+7.3/, Румъния /+4.4/ и Люксембург /+0.7%/, а най-голямо намаление е регистрирано в Дания /-14.4%/, Финландия /-14.4%/, Естония /-13.7%/ и България /-12.1%/.