Италианското индустриално производство отново отбеляза ръст през юли след изненадващ обрат през юни, показват официалните данни, разпространени в петък, според които спадът спрямо предходната година е все още над 18%.

Тенденцията се дължи на отраслите на автомобилното производство, фармацевтичната и химическата индустрия, казаха от италианския статистически институт Истат.

На годишна база спадът възлиза на 18.2%.

Най-новите данни се оказаха доста по-благоприятни от прогнозните оценки на икономистите, които предвиждаха ръст от 0,4% през разглеждания месец и понижение за едногодишен период в размер на 20.8%. Фокус