През месец май спрямо април новите индустриални поръчки продължават да се понижават в еврозоната, като свиването на месечна база е с 0.2%, след като през април имаше понижение от 0.7 на сто, съобщава Евростат.

За целия Европейски съюз промишлените поръчки обаче се повишават с 0.9 на сто, след априлския спад с 1.7%.

На годишна база индулстриалните поръчки падат в еврозоната с цели 30.1% и с 28 на сто за ЕС27.

Според статистическата служба, сред страните предоставили данни, на месечна база повишение на промишлените поръчки има в 8 страни, а спад в 13 държави. Най-големи повишения се регистрират в Холандия, Португалия и Германия, а най-резките спадове са в Ирландия, Унгария и Латвия.

На годишна база понижение на индустриалните поръчки има във всички страни членки на Съюза, които са дали своите данни на Евростат. Най-много се свиват поръчките в Естония, Финландия и Литва, а най-малко в Ирландия, Обединеното кралство и в Полша.