Инфлацията през септември скача с 1.1%, съобщиха от Националния статистически ниститут. От началото на годината поскъпването е 7.4%, а за едногодишен период 11%.

 

 

 

 

 

 

- През септември спрямо август цените са се увеличили в следните потребителските групи:

хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.0%;

алкохолни напитки и тютюневи изделия - поскъпване с 0.3%;

облекло и обувки - увеличение с 3.4%;

жилища (комунални) – скок с 0.7%;

жилищно обзавеждане, домакински уреди – повишение с 0.7%;

транспорт - увеличение с 0.7%;

образование – поскъпване с 10.9%;

ресторанти и хотели - увеличение с 1.1%;

разнообразни стоки и услуги – ръст с 0.8%.

съобщения – без промяна

- Намаление на цените през септември се отчита при:

свободно време, развлечение и културен отдих - намаление с 2.7%;

здравеопазване - намаление с 0.1%;

- Хранителни стоки

През месеца най-много са поскъпнали малотрайните и трайните колбаси - съответно с 4.7% и 3.1%, свинското месо с 2.9%, каймата с 2.8%, яйцата с 8.2%, лещата с 2.7%, гъбите с 10.9%, зелето с 28.8%, доматите с 16.9%, краставиците с 34.2%, солта се повишава с 3.2%,

По-съществено намаление има при брашното и другите зърнени продукти със 7%, растителни масла поевтиняват с 6.6%, пиперът с 12.2% и газираните напитки с 3.4%.

- Нехранителни стоки и услуги

През септември по-значително повишение бележат цените на облеклото с 3.5%, обувките с 3.1%, газообразни горива за битови нужди с 5.7%, дърва за отопление с 4.7%, газ пропан-бутан с 4.6%, вътрешноселищния транспорт с 3.1%, услугите свързани с образованието поскъпват с 10.9%.

Намаление е регистрирано при течни горива за битови нужди с 2.0%, дизеловото гориво пада с 2.5%, телевизионни приемници с 3.0%, почивките и туристически пътувания падат със 17.7%.

При малката кошница през септември, НСИ също отчита повишение от 1.6%, а от началото на годината ръстът е 6.0%.