Годишната инфлация в еврозоната през месец октомври се покачва до -0.1%, показват данните на Евростат. За месец септември бе отчетена дефлация от -0.3%.  

Индикаторът отразява икономическите процеси в страните - членки: Белгия, Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Холандия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия.
 
Безработицата през месец септември е 9.7%, което е леко нарастване спрямо август, когато безработицата бе на ниво 9.6%. За същия период на миналата година равнището на безработицата бе 7.7%.

Според изчисленията на Евростат 22.123 млн. души в 27-те страни на Европа са без работа към месец септември. Най-ниска е степента на безработица в Холандия /3.6%/ и Австрия /4.8%/, а най-висока е в Латвия /19.7%/ и Испания /19.3%/.

За първите 6 месеца на годината търговският излишък на 27-те страни в еврозоната е спаднал почти наполовина. През първата половина на 2009 година търговският излишък на зоната към САЩ пада до 16 млрд. евро, сравнено с 33 млрд. евро за същия период на миналата година.

За полугодието стойността на експорта от Европейския съюз към САЩ пада до 101 млрд. евро, при 127 млрд. евро година по-рано. Близо 40% от износа е съставен от машинни елементи, транспортни средства и химически препарати.