Инфлацията при потребителските стоки във Великобритания се е забавила до 3.2% през юни спрямо 3.4% през предходния месец май, но все още е над целта от 2%, заложена от централната банка на острова.

Това показват официалните данни на статистическия институт, който изчислява и  индекс на цените на дребно. Нивото му се покачва с 5% на годишна база спрямо 5.1% годишен ръст през месец май спрямо същия месец на 2009 година. AP