Инфлацията за декември 2009 г. спрямо ноември 2009 г. е 0.5%, съобщи Националният статистически институт /НСИ/.

Годишната инфлация за декември 2009 спрямо декември 2008 г. е 0.6%, сочат още данните на статистиката.

През последния месец от годината най-голямо повишение на цените има в групата „Свободно време, развлечение и културен отдих” - 3.3%.

При ресторантите и хотелите поскъпването е с 0.2%, с толкова се увеличават цените и при здравеопазването и при разнообразните стоки и услуги.

С 1.1% е увеличението на цените при хранителните продукти и безалкохолните напитки. С 0.1% поскъпват алкохолните напитки, тютюневите изделия, както и групата „Жилища (наеми, тек ремонт и поддържане) и комунални услуги”.

Намаление на цените от 1% НСИ регистрира в групата „Облекло и обувки”. С 0.5% падат цените при транспорта. Намаление от 0.1% има при жилищното обзавеждане.

Без промяна остават цените в групата „Образование”.

Очаквайте подробности!