ГОЛЯМАТА КОШНИЦА

Националният статистически институт съобщи, че индексът на потребителските цени за декември 2007 г. спрямо ноември 2007 г. е 101.1%. Така инфлацията за декември е 1.1%, а от началото на годината 12.5%.

Според данните на Статистиката, през декември спрямо ноември са поскъпнали следните групи стоки и услуги:

хранителни продукти и безалкохолни напитки - 1.9%;

транспорт - 1.3%;

ресторанти и хотели - 1.3%;

жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - 0.6 %;

Намаление на цените се отчита при съобщенията с 0.5%.

МАЛКАТА КОШНИЦА

Поскъпването на стоте най-важни за домакинството стоки и услуги е 1.4%. От началото на годината повишението е значително над нивото регистрирано при голямата кошница и достига 18.9%.