Парламентът ратифицира споразумението между българското правителство и Секретариата на инициативата ЕВРИКА.


Ратифицирането дава възможност на българските предприятия да се развиват в сферата на иновациите и научноизследователската дейност, а също така и да се възползват от съвместната програма ЕВРОСТАРС.

 

Тя подкрепя малките и средни предприятия, осъществяващи научноизследователска дейност и участието им в международни изследователски проекти, като се облекчава достъпът на предприятия до финансиране при разработване на нови продукти, технологии и услуги.

 

Във връзка с участието си в инициативата ЕВРИКА България е поела финансов
ангажимент в размер на 1 милион лева на година, в следващите 2 години, като средствата са част от Националния иновационен фонд.

 

Проектите, които ще се финансират трябва да са в полза на предприятията и крайният продукт от проекта да е на две години разстояние от момента на внедряването му в производството.

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия ще оказва финансова подкрепа на юридическите лица, участващи в избраните проекти по „Евростарс” от националния бюджет.