Комисията за финансов надзор / КФН / е издала лиценз за извръшване на дейност като инвестиционен посредник на Кепитъл инвест ООД.

Учредителите на дружеството са Встрой ЕООД, притежаващо 85.6% капитала, Димитринка Граматикова - с 9.6% и Владислав Иванов - с 4.8%. Управители на посредника са Иван Чанев и Ани Куцарова.

Според статистиката на Надзора към края на 2007 г. броят на инвестиционните посредници е 86, от тях 57 са брокерски къщи, а 29 са банки.