Нагласите на играчите на Българската фондова борса и днес останаха колебливи, а активността ниска, като оборотът от търговията с акции достигна 1.146 млн. лв. Превес взеха книжата с повишаваща се средна цена, а борсовите измерители затвориха разнопосочно.

SOFIX +0.44% до 479.29 пункта

BG-40 -0.53% до 128.72 пункта

BGREIT +3.05% до 49.71 пункта

BGTR30 +0.66% до 362.13 пункта

На широкия измерител натежа спад в цената на акциите на Българтабак холдинг. Пазарната капитализация на тютюневия холдинг падна с 10.68%, а средната цена бе 19.65 лв.

За спада на BG-40 допринесоха и книжата на Оргахим, Трейс груп холд, Неохим, Топливо и Софарма. Дяловете на русенския производител на бои поевтиняха с 2.46%, тези на пътностроителната компания са надолу с 1.98%, а на торовия завод паднаха с 1.86%. Спадът при фармацевтичната компания е с 0.38%, а книжата на Толиво загубиха 0.55%

Печелившите позиции бяха значително повече. Най-много поскъпнаха книжата на Еларг фонд за земеделска земя, които са нагоре с над 4.86% до средните 0.95 лв.

Добре се представиха още акциите на Енемона, Холдинг пътища, Корпоративна търговска банка и Еврохолд България, при които повишението бе с над 1%. От мечите лапи се изтръгнаха дяловете на Албена. След като поевтиняха с над 7% те успяха да изплуват на положителна територия и увеличиха стойността си с 0.25%.

Активно днес се търгуваха книжата на Първа инвестиционна банка и Централна кооперативна банка. По позицията на ПИБ се прехвърлиха 17 042 лота, като повишението в средната цена бе с 0.34%. Общо 32 376 лота на ЦКБ смениха притежателя си на средна цена от 1.54 лв. или покачване с 0.99%.

Подкрепа на индекса на дружествата със специална инвестиционна цел оказаха книжата на Адванс Терафонд, които поскъпнаха с 5.93%, както и тези на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя.

Акция на деня

Разпродажба на 45 200 лота на Параходство Българско речно плаване доведе до понижение в средната им цена с 4.40% до средните 2.15 лв.

 

* Не е препоръка за взимане на инвестиционно решение!