България продължава да бъде непривлекателно място за инвестиции, а големите фирми предпочитат да не правят бизнес у нас. Това потвърждават последните данни на Българската народна банка, оповестени вчера.

През октомври преките инвестиции в страната ни показват сериозен отлив - минус 103.8 млн. евро при плюс 183 млн. евро за октомври 2012 г. За първите десет месеца на годината вложенията са 1.054 млрд. евро, или 2.6% от БВП.

За сравнение - за същия период на миналата година те са били 1 847.1 млрд. евро, или 4.7% от БВП.

Според експертите причините са свързани основно с политическата ситуация, която не прави бизнес средата у нас особено предвидима. Затова и част от големите компании предпочитат да изчакат, вместо да вложат парите си у нас.

Разколебани са не само фирмите, но и гражданите - постъпленията от инвестиции на чужденци, които са си купили недвижими имоти у нас, също намаляват.

За десетте месеца на годината те са напазарували имоти за 122.7 млн. евро при 200 млн. евро за периода януари - октомври 2012 г.

Традиционно най-големите преки инвестиции у нас идват от Холандия и Германия, които са вложили у нас съответно 646.6 млн. евро и 188.8 млн. евро.

Най-големите отрицателни потоци за 10-те месеца продължават да са към Великобритания (-92.3 млн. евро), показват още данните на БНБ.

Предварителните данни отчитат, че инвестициите в чужбина за този период се увеличават с 93.6 млн. евро при увеличение в размер на 166.3 млн. евро за януари - октомври 2012 година.

Платежният баланс през октомври е отрицателен в размер на 462.6 млн. евро при отрицателен общ баланс от 336.3 млн. евро за октомври 2012 г.

За януари - октомври 2013 г. той също е отрицателен и възлиза на 711,3 млн. евро при положителен общ баланс от 1.610 млрд. евро за същия период на 2012 г.